به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان معتقدند چهار آنزیم وجود دارد که فرآیند گرفتن انرژی از غذا توسط بدن را آغاز می کنند. کشف قابلیت تولید انرژی توسط این چهار کاتالیزور موسوم به هگزوکینازها، موجب انجام تحقیقات بیشتر درباره چگونگی متابولیز شدن کربوهیدرات ها توسط بدن شد. این دستاورد همچنین بررسی چگونگی مداخله کردن در عملکرد این آنزیم ها از طریق دارو به منظور مدیریت کردن اختلالات متابولیکی از جمله دیابت را به دنبال داشت. به تازگی محققان دانشگاه دوک آمریکا نشان داده اند هگزوکینازها در واقع عضو پنجمی نیز دارند. این آنزیم ها در تولید انرژی بدن نقش اساسی بر عهده داشته و یافتن عامل پنجم در این میان، دریچه های بیشتری را جهت بررسی چگونگی متابولیز قند و همچنین عوامل ژنتیکی اختلالات متابولیکی، پیش روی محققان می گذارد.


برچسب ها : دیابت بارداری ، دیابت و بارداری ، دیابت بارداری و زایمان ، دیابت خفیف در بارداری ، دیابت و بارداری ناخواسته ،