مؤسسه تحقیقاتی اسکریپس در آمریکا گفته است که پژوهشگران این مؤسسه با تغییراتی در آنتی بیوتیک وانکومایسین داروی جدیدی ساخته اند که از سه راه مختلف بر باکتری ها اثر می کند و به این ترتیب، مانع از مقاومت آنها در برابر آنتی بیوتیک می شود. وانکومایسین حدود شصت سال است که برای بیماری های عفونی تجویز شده است، اما به تازگی باکتری ها نسبت به نوع متعارف آن مقاومت نشان داده اند. موسسه اسکریپس گفته است که پزشکان می توانند نوع جدید این دارو را بدون نگرانی از مقاوم شدن باکتری ها در برابر آن به کار گیرند. سازمان بهداشت جهانی باکتری های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک را بزرگترین تهدید نسبت به سلامت، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی توصیف کرده و گفته است که با مقاوم شدن میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک های موجود، درمان بسیاری از بیماری ها با این داروها دشوار و حتی ناممکن خواهد شد و جهانیان را با وضعیتی مواجه خواهد کرد که از زمان کشف آنتی بیوتیک ها دیده نشده است.


برچسب ها : آنتی بیوتیک ، باکتری مقاوم ،